Top

HOEF OPMETEN


Algemeen:
Het is aan te raden de hoef op te meten net, of toch binnen 2 weken na bekappen. Meet de breedte (width) en de lengte (lenght) als op onderstaande foto. Het gedeelte dat op de grond staat. (dus hoefballen niet mee meten)

Tip:
Hoef op karton plaatsen en strak hierlangs aftekenen met pen dit moet zéér nauwkeurig - let weer op de achterkant van de hoef, de hoefballen niet mee meten. Vervolgens uitknippen en nogmaals op de hoef leggen om te controleren of het juist is.